Antistres tehnika je brza i jednostavna tehnika opuštanja uma i tijela uvođenjem uma u stanja svijeti alfa, theta i delta valova.
Tehnika uključuje tehniku vizualizacije i vježbe pravilnog disanja.
Cilj tehnike je savladati formulu života – život uz što manje stresa.

Trajanje edukacije:

1. dan x 3 sata
2. dan x 2 sata
3. dan x 1 sat individualnog rada s terapeutom

Cijena edukacije: 1.250,00 kn