Reiki I. stupanj:
Inicijacija:
Usklađivanje energija u tijelu
Spoznaja osobnog energetskog sistema
Spoznaja korištenja energije za samopomoć pri zdravlju
Prenošenje energije na druge
Rad sa energijama iz okoline

Trajanje tečaja: 2 x 8 sati (vikend)
Cijena tečaja: 1.250,00 kn


 

Reiki II. stupanj:
Inicijacija:
Iniciranje u 3 simbola
Mentalni prijenos energije
Izrada mentalnih, emotivnih i fizičkih zaštita za sebe i okolinu
Čišćenje i zaštita prostora
Praktični rad sa simbolima

Trajanje tečaja: 2 x 8 sati (vikend)
Cijena tečaja: 2.600,00 kn


 

Reiki III. stupanj:
Iniciranje u majstorski simbol
Inicijacija i prijenos znanja s prva 2 stupnja
Priprema za samostalni rad
Dobivanje titule: Majstor Učitelj

Trajanje tečaja: 1 x 8 sati
Cijena tečaja: 4.400,00 kn