Na ovom seminaru učite kako pronaći i zadržati partnera, prepoznati tipove osobnosti, pročitati neverbalnu komunikaciju i otkriti da li je osoba iskrena ili vas laže, osobne konflikte, strahove, motivatore i demotivatore, unutarnje želje i interese, te učite kako otpustiti blokade iz prijašnjih veza, balansirati vlastite potrebe i obostrana očekivanja.

Sadržaj seminara:
Verbalna i neverbalna komunikacija u partnerskim odnosima
tipovi osobnosti stvaranje i izmjena navika i obraza ponašanja tijekom odrastanja uloge u odnosima i vezama kompatibilnost prema tipovima ljudima
vizualizacija i kreacija (balansiranje svijesti i podsvijesti u pronalasku partnera) micanje strahova, blokada i negativnih emocija

Trajanje seminara:
1. dan
3 sata predavanje
2 sata radionica u neformalnom okruženju

2. dan
3 sata predavanje
1 sat radionica u neformalnom okruženju
ili 1 dan x 9 sati

Cijena seminara: 1.250,00 kn
Predavač: Ivan Galošević