Kod očitavanja prošlih života važno je napomenuti da se gotovo uvijek očitavaju oni životi koji su ostavili najviše traga na vašu prošlost, a koji samim time najviše utječu na događaje u sadašnjosti.

Razlozi zbog kojih bi bilo dobro spoznati prošle živote:

  • Bolje upoznati sebe
  • Otpustiti blokade i terete koji nas drže u prošlosti
  • Oprostiti sebi i drugima
  • Jasnije vidjeti put kojim trebamo ići

Trajanje tretmana: 60 minuta
Cijena tretmana: 530,00 kn